Hvem er jeg?

Mit navn er Sofie Thyrrestrup, jeg er gift og mor til to. Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet, medlem af Dansk Psykolog Forening og autoriseret psykolog af Psykolognævnet. Jeg har en 3-årig specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret psykoterapi, og har mange års erfaring i arbejdet med unge, voksne, familier og par. Gennem mit arbejdsliv har jeg fået et bredt kendskab til psykiske lidelser og har specialiseret mig i at arbejde med relationelle problemer og traumer.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler til unge, voksne, familier og par. Mine kernekompetencer er:  

 • Kriser og traumer 
  En krise eller et traume kan skyldes forskellige begivenheder, der har været betydende livsændrende eller belastende over tid, fx:

Overfald – Overgreb – Voldtægt – Omsorgssvigt i barndommen – Ulykke – Dødsfald – Alvorlig sygdom – Skilsmisse – Fyring – Mobning

Hvis du har været udsat for en eller flere traumatiske hændelser, kan oplevelserne hænge ved og påvirke din hverdag.

Hændelser som disse kan skabe fysiske og psykiske reaktioner, ligesom det kan påvirke dit forhold til menneskerne omkring dig. Måske oplever du angst, forhøjet og konstant alarmberedskab, skyld eller skam, og måske påvirker det dit forhold til din familie, kæreste og venner, fordi din tillid til andre mennesker har lidt et knæk. Det kan også være, at du oplever at blive misforstået, og at du har flere konflikter med dine nærmeste end tidligere. Min erfaring er, at ved at tale om det, der er hændt, og hvordan det påvirker din hverdag nu, jo mindre vil det på sigt fylde i dit liv. Jeg hjælper dig med at forstå og håndtere de overvældende følelser, som kriser og traumer kan føre med sig, genvinde balancen og sammen finder vi nye handlemuligheder og værktøjer.

 • Pårørende til psykisk syge
  Er du søster eller bror, ægtefælle, kæreste, barn, forælder eller nær ven til en person med en psyisk lidelse, kan det være, at du har brug for en at tale med.
  At være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse kan være svært og forbundet med mange følelser: Magtesløshed, frustration, vrede, sorg, skyld, angst, bekymring osv. Du kan som pårørende måske ”glemme dig selv” og tage stort ansvar. Nogle pårørende bliver presset så meget gennem længere tid, at de fx oplever stresssymptomer og konstant alarmberedskab. Det kan være hjælpsomt og aflastende at tale om dine oplevelser og de følelser, som rollen som pårørende, vækker, ligesom det kan være hjælpsomt at tale om og få redskaber til, hvordan du kan leve med det vilkår, at en af dine nærmeste er ramt af en psykisk lidelse.
 • Parterapi 
  Der kan være mange grunde til at gå i parterapi. Det kan være, at der opstår mange misforståelser mellem jer, at I har mange konflikter og tilbagevendende diskussioner, eller at I oplever afstand mellem jer. Ofte er kommunikationen gået i hårdknude, og jeres samme gamle mønster udspiller sig igen og igen. Måske I har to vidt forskellige perspektiver på jeres problematikker og har forskellige opfattelser af sandheden. Jeg tager ikke parti, og har dermed ikke fokus på, hvem der har ret/uret. I stedet er fokus på jeres kommunikation, adfærd og samspilsmønstre – for ved at blive nysgerrig på dette, bliver det også muligt for jer at gøre noget andet og ændre jeres mønstre. Jeg vil også have fokus på, hvad I ønsker jer af fremtiden – både hvad I ønsker jer mere og mindre af i jeres forhold.
 • Familieterapi 
  Uenigheder eller konflikter i en familie er helt normalt. Oplever I gentagne uenigheder eller konflikter i jeres familie, der har vokset jer over hovedet, kan det være gavnligt at få hjælp af én udefra til sammen med jer at undersøge jeres samspil og måder at tale med hinanden på. Ofte vil der være forskellige forståelser af konflikterne i spil. Jeg lytter til alle og tager ikke parti, stiller spørgsmål, sørger for at alle kommer til orde og hjælper jer med at forstå jeres fastlåste mønstre, så I kan bryde ud af dem og være sammen på en ny måde.

 • Jeg behandler også: Lavt selvværd, angst, depression, ensomhed, sorg og stress

Hvordan hjælper jeg?

Hvordan kommer du i kontakt med mig?

Du kan enten ringe eller skrive til mig. Jeg har dog ikke fast telefontid, men du kan lægge en besked, og jeg ringer tilbage. Jeg kan også træffes på mail eller sms. Jeg bestræber mig på at svare dig indenfor 24 timer.

OBS: Undgå at sende personfølsomme oplysninger på mail/sms.

Tlf: 40363555
Mail: psykologsofie@protonmail.com

Afbud skal ske hurtigst muligt på telefon 40363555 eller psykologsofie@protonmail.com og senest kl. 16.00 dagen inden. Ved afbud senere end kl. 16.00 afregnes den aftalte konsultationspris, da din tid ikke kan nå at blive tildelt en anden.

Hvor foregår en konsultation, og hvad koster det?

Sted:
Min praksis ligger i Hasseris, Aalborg:

Mester Eriks Vej 87

Der er også mulighed for online-konsultation

Priser:
Individuel samtale (55 min): 1200 kr.
Parsamtale (55 min): 1200 kr.
Familiesamtale (55 min): 1200 kr.

Individuel supervision (1t): 1200 kr.

Gruppesupervision (1t): 1800 kr.

Der afregnes via bankoverførsel efter hver konsultation, hvor du modtager en faktura. Du betaler via pengeoverførsel til Nordjyske Bank / Reg.nr. 7375 / Kontonr. 0004068572

Jeg er ikke medlem af den offentlige sygesikringsordning og tager derfor ikke mod henvisninger fra lægen. Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du dog få refunderet 300 kr. pr. konsultation ved behandling af en række psykiske problemstillinger. Du kan også ofte få fuld eller delvis dækning, hvis du har en anden sundhedsforsikring.